Flere bilder av

Bjørk

 

                       

        

    Første møte med Bjørk 5 uker gammel 

    8 uker og hjemme       

      7 mnd.         

      Bjerke august 2005   

                                     

        Mai 2006, BIM i Vårgårda  

           

      Bjørk ble Best In Show 18. juni 2006 på raseklubbens jubileumsutstilling.