DeNiro er død.... Han fikk sitt første epileptiske anfall i august, med påfølgende anfall   utover høsten. Etterhvert fikk DeNiro atferdsforandringer, som viste seg i veldig høyt stressnivå, forvirring og en svært lav frustrasjonsterskel. Selv om han virket glad, hadde han det ikke godt og i februar måtte jeg ta det utrolig tunge valget å la ham slippe å streve med livet.

DeNiro var en utrolig flott hund som satte dype spor i sine omgivelser!