VELKOMMEN "Io"

Isabel Dyas Poland

Vi har ventet så lenge, - helt siden mai 2010 da det ble klart at det var valper på gang i kombinasjonen

Gently Born Elegant Man og Atena Dyas. En stor takk til Kennel Dyas - og til Henriette og Christian,

som har vært en fantastisk mellomstasjon, før Io endelig kunne hentes hjem.

            Her er Io snart 8 mnd. og nytrimmet

 

               Io 5 1/2 mnd og har også her hatt en omgang pelsstell

 

           Elsker puter

            Io, godt framme i Danmark

                

                   Hva snakker dere om??? Kom vi drar...               En liten pause på veien til det nye livet

   

             Aga med broder'n                                                          ..må bli litt bedre kjent med denne damen