VALPER - PUPPIES

                        ________________________________________________________  

  

            

Ingen planlagte kull for tiden / no planed puppies at the moment.

 

 

Bilder fra siste kull:

KLIKK HER

 

   ěnsker du opplysninger om hunder eller kommede kull / Do you want information

 send e-mail til;

 

 

spor@nigraludens.com

 

eller ring / ore phone

 

tlf. 0047 64 86 32 31 / 0047 916 01 861/ 0047 467 87 224 

 

Alle henvendelser vil bli besvart / all contact will be answered

 

 

Tidligere kull/litters:

 

           1. Lego-kullet/litter:      Catechism Singaporeslingthing & Gloris Unconditional Love

         2. Laser-kullet/litter:    Catechism Nannini & Laser de Che Quin Gos 

                   

                  3. Dember-kullet/litter: Catechism Naninni & DEMBER z Tartaku 

 

                  4. Apache-kullet/litter:  Catechism Pick Pocket & Dibomba's Apache

 

         5. Terco-kullet/litter:     Catechism Pick Pocket & Terco de Pichera

      ____________________________________________________________________________________